top of page

Aansluiting openbaar vervoersnetwerk verbeteren

Koppelopgave

Autoluwe buurt bevorderen

Door voor een goede aansluiting met het ov-netwerk te zorgen wordt ov-vervoer aantrekkelijker en wordt er minder gebruik gemaakt van auto's.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Een goede aansluitng op het OV netwerk maakt mobiliteit toegankelijker voor bewoners die niet zelf over een voertuig beschikken.

Economisch

Een goed OV netwerk maakt de buurt bereikbaarder wat de winkels en voorzieningen ten goede kan komen.

Ecologisch

Een goed OV-netwerk in de buurt maakt het aantrekkelijker met OV te gaan wat kan leiden tot en CO2 reductie door minder autoverkeer.

bottom of page