top of page

Aparte tijden voor bezorgen

Koppelopgave

Autoluwe buurt bevorderen

Het toewijzen van slots voor bezorging in een buurt.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Aparte tijden voor bezorging verminderen overlast van voertuigen voor distributie door vaste tijden en maakt het voor ontvanger makkelijker de pakketten te ontvangen door gezette tijden.

Economisch

Aparte tijden voor bezorgen kan leiden tot optimalisatie van de bezorglogistiek en de kosten daarmee reduceren.

Ecologisch

Door aparte tijden voor bezorgen wordt clustering gestimuleerd wat zorgt voor minder verkeer en daardoor minder uitstoot van CO2 en fijnstof.

bottom of page