top of page

Bankjes

Koppelopgave

Sociale cohesie & participatie

Bankjes voor bewoners om te ontspannen.

Niveau interventie

Interventie voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van de buurt.

Meerwaarden

Sociaal

84% Van de mensen die de stoep als verlengstuk van hun huis gebruikt, heeft een sterkere band met hun buren. Buurtbankjes versterken de sociale cohesie, dringen eenzaamheid verder terug, verminderen ongelijkheid en stimuleren participatie.

Economisch

Sociale cohesie vergroot de leefbaarheid in de buurt wat het aantrekkelijker maakt voor ondernemers en nieuwe bewoners.

Ecologisch

Door een grotere sociale cohesie en verbondenheid met de openbare ruimte wordt er meer aandacht besteed aan bijvoorbeeld de aanleg van groen.

bottom of page