top of page

Bijles / voorlees / buitenschoolse activiteiten

Koppelopgave

Toegankelijk onderwijs

Het organiseren van (kosteloze) buitenschoolse activiteiten om leerlingen met een leer / taalachterstand te ondersteunen.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Dit vergroot de kans dat een scholier de opleiding afmaakt wat hun kansenrijkheid vergroot.

Economisch

Voorkomen maatschappelijke kosten in de vorm van uitkeringen, alternatieve scholingstrajecten bij uitval, zorgkosten.

Ecologisch

-

bottom of page