top of page

Bijplaasting afval tegengaan

Koppelopgave

Veiligheid & leefbaarheid

Het bijplaatsen van afval vermindert de kwaliteit van de leefomgeving, kan leiden tot overlast (bijv ongedierte). Door afvalbijplaatsing tegen te gaan groeit de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale veiligheid.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Een schone buurt vergroot het leefcomfort en -plezier. Dit heeft tevens positieve gezondheidseffecten.

Economisch

Kosten voor inzameling van zwerfafval worden verlaagd, de kwaliteit van de openbare ruimte neemt toe wat resulteert in waardestijging van woningen, verloedering en vandalisme worden verminderd.

Ecologisch

Dit zorgt voor een vermindering van natuurvervuiling.

bottom of page