top of page

Buurthuis / cultuurhuis

Koppelopgave

Maatschappelijke voorzieningen

Een buurthuis of dorpshuis is een openbaar gebouw in een buurt, wijk, stadsdeel of dorp dat zich richt op het bijdragen aan de integrale leefkwaliteit van de buurt of dorp.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Zelfredzaamheid, participatie en leefplezier worden vergroot door mensen de mogelijkheid te geven hun horizon te verbreden. Dit zorgt ook voor meer sociale cohesie.

Economisch

Toename activiteiten en mogelijkheden voor talentontwikkeling. Verlaagde kosten voor inzet politie, straatcoaches door verhoogde sociale cohesie.

Ecologisch

Stimulering van activiteiten rondom het buurthuis waarmee meer groen en dus biodiversiteit en CO2 opslag worden gerealiseerd.

bottom of page