top of page

Circulaire hubs voor hergebruik producten en materialen in buurt

Koppelopgave

Delen

Een circulaire hub biedt de mogelijkheid de reststromen van materiaal hoogwaardig her te gebruiken.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Sociaal contact tussen buurtgenoten en ondernemers. Kennisdeling over reststromenbenutting.

Economisch

Lokale reststromen kunnen een kostenvoordeel hebben tov primaire grondstoffen en materialen en bieden mogelijke opbrengsten voor de ondernemers die reststromen genereren.

Ecologisch

Herbenutten van lokale reststromen reduceert de CO2 uitstoot doordat er minder primaire grondstoffen nodig zijn en minder vervoersbewegingen.

bottom of page