top of page

Collectieve zorgverzekering

Koppelopgave

Delen

Een collectieve zorgverzekering is een basispolis of aanvullende zorgpolis die gezamenlijk (met een collectief) is afgesloten. Het feit dat de personen in het collectief bepaalde overeenkomsten hebben, maakt het voor een verzekeraar iets voorspelbaarder - en daarmee goedkoper - om een risico te verzekeren wat de individuele zorgkosten drukt.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Een collectieve zorgverzekering kan het voor kwetsbare bewoners mogelijk maken een goede verzekering af te sluiten tbv hun gezondheid.

Economisch

De kostenreductie van een collectieve zorgverzekering versterkt de financiële positie. Een collectieve zorgverzekering kan ervoor zorgen dat de dekking van de zorgkosten voldoende is en er minder aanvragen zijn voor 'bijzondere bijstand medische kosten'.

Ecologisch

-

bottom of page