top of page

Diversiteit aanbrengen in verhouding koop/huur

Koppelopgave

Betaalbare (huur)woningen

Door een gezonde verhouding koop/huur te stimuleren wordt diversiteit in de buurt vergroot.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Een diverse buurt verbetert de leefbaarheid van de buurt, zorgt voor een verscheidenheid aan winkels en voorzieningen en vergroot de tolerantie naar buurtbewoners.

Economisch

Meer kansrijke huishoudens en verbeterde financiële positie.

Ecologisch

-

bottom of page