top of page

Drainage-infiltratie-transport riool

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling openbare ruimte

Ten gevolge van de klimaatverandering worden de grondwaterfluctuaties veel groter. Met een DIT riool worden de hoogste en laagste pieken van de grondwaterstand als het ware afgevlakt.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Een DIT-riool reduceert risico wateroverlast in de buurt.

Economisch

Met een DIT-riool worden incidentele kosten voor wateroverlast verlaagd.

Ecologisch

In tijden van droogte is er meer grondwater beschikbaar wat de veerkracht van openbaar groen en tuinen versterkt.

bottom of page