top of page

Fiets infrastructuur

Koppelopgave

Infrastructuur

Fiets infrastructuur is een fietspadennetwerk in een buurt waardoor fietsers veiliger fietsen en zich makkelijker door de buurt verplaatsen. Tevens biedt een goede fietsinsfrastructuur voldoende ruimte voor stalling.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Comfort en veiligheid worden vergroot, luchtkwaliteit wordt verbeterd en geluidsoverlast wordt verminderd. Fietsen heeft tevens positieve gezondheidseffecten.

Economisch

Bereikbaarheid en doorstroming worden verbeterd en kosten voor infrastructuur worden verlaagd.

Ecologisch

Lagere uitstoot CO2, stikstof en fijnstof door verminderd gemotoriseerd vervoer.

bottom of page