top of page

Flex - en transformatiewoningen

Koppelopgave

Flexibele bestemming bestaande bouw

Flexibele en transformatiewoningen zijn kleine, zelfstandige (tijdelijke) woning met een eigen keuken, badkamer en toilet. Deze kunnen flexibel worden opgebouwd, bijvoorbeeld in leegstaande panden.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Flex- en transformatiewoningen maken het mogelijk woningen aan te passen aan de behoefte van de bewoners waardoor bewoners niet hoeven te verhuizen en de verbondenheid met de buurt wordt vergroot.

Economisch

Meer kansrijke huishoudens en verbeterde financiele positie. Verminderde kosten voor sloop & bouw door flexibiliteit van bestaande gebouwen.

Ecologisch

Door flex- en transformwoningen is er minder sloop, bouw en verbouwing nodig wat leidt tot minder grondstoffenverbruik en minder CO2-uitstoot.

bottom of page