top of page

Gezamenlijke buurt(moes)tuin

Koppelopgave

Sociale cohesie & participatie

Een buurt(moes)tuin is een tuin die door buurtbewoners onderhouden wordt. Deelnemers aan de moestuin wonen in de buurt en in de tuin worden gezamenlijk groenten, fruit, kruiden en/of bloemen geteeld. Een buurtmoestuin kan geplaatst zijn op een dak, op stukjes openbaar groen van de gemeente, of op (tijdelijk) braakliggende bouwgrond.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Een moestuin kan helpen bij de opvoeding over gezond eten, het kan een ontmoetingsplek zijn waardoor sociale cohesie bevorderd wordt en er meer veiligheid ontstaat.

Economisch

Stijging WOZ-waarde doordat de huizen in een aantrekkelijke omgeving liggen. Daarnaast kan een moestuin helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden, waardoor arbeidsparticipatie kan worden vergroot.

Ecologisch

Verminderde voedselverspilling door een nauwere verbondenheid met voedsel.

bottom of page