top of page

Groene daken

Koppelopgave

Verkoelen gebouwen

Groene daken zijn daken met een dakbebekking met daarop planten.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Hitte wordt opgeslagen in de straat en gebouwen en dit kan voor schade aan menselijke gezondheid zorgen. Groene daken voorkomen dit en maken de buurt leefbaarder.

Economisch

Lager energieverbruik voor koeling van gebouwen, piekbuien worden beter opgevangen waardoor er lagere kosten zijn voor riolering of schade aan openbaar groen.

Ecologisch

Meer groen in de buurt zorgt voor CO2 opslag, afvang van fijnstof, stimuleert biodiversiteit, zuivert de lucht en verbetert de waterkwaliteit. Er wordt minder energie verbuikt voor koeling wat resulteert in een lagere uitstoot van broeikasgassen.

bottom of page