top of page

Groene gevels

Koppelopgave

Verkoelen gebouwen

Een groene gevel wordt ook wel een verticale tuin of muurtuin genoemd. Het is een (stuk) muur dat begroeid is met planten.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Hitte wordt opgeslagen in de straat en gebouwen en dit kan voor schade aan menselijke gezondheid zorgen. Groene gevels voorkomen dit en maken de buurt leefbaarder.

Economisch

Lager energieverbruik voor koeling van gebouwen.

Ecologisch

Meer groen in de buurt zorgt voor CO2 opslag, afvang van fijnstof, stimuleert biodiversiteit, zuiver de lucht en verbetert de waterkwaliteit.

bottom of page