top of page

Groene hagen

Koppelopgave

Verkoelen openbare ruimte

Hagen, heesters en andere vaste planten geven het jaar rond een groene aanblik en zorgen voor voedsel en beschutting voor vogels en vleermuizen. Deze groene elementen kunnen makkelijk worden ingezet om de straat, wijk, buurt of stad natuurinclusief te maken.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Groen in de buurt verhoogt de leefbaarheid, het leefplezier en sociale cohesie tussen bewoners. Ook heeft het positieve effecten op de gezondheid.

Economisch

Vaste planten zorgen voor betere waterinfiltratie in de bodem en dragen bij aan de berging van water tijdens heftige regenbuien, wat schade aan de openbare ruimte en gebouwen voorkomt. Tevens zorgt het voor koeling in de buurt.

Ecologisch

Meer groen in de buurt zorgt voor CO2 opslag, afvang van fijnstof, stimuleert biodiversiteit, zuivert de lucht en verbetert de waterkwaliteit.

bottom of page