top of page

Groot huishoudelijk apparatuur delen

Koppelopgave

Delen

Groot huishoudelijke apparatuur, zoals wasmachines, kunnen in een gemeenschappelijke ruimte gedeeld worden.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Het delen van apparatuur stimuleert de sociale interactie, zeker als deze in een gedeelde ruimte worden opgeslagen. Het faciliteert de toegankelijkheid tot (kwalitatief hogere) apparatuur.

Economisch

Groot huishoudelijk apparatuur delen bespaart hoge aanschafkosten.

Ecologisch

Het delen van apparatuur zorgt dat er minder apparaten nodig zijn wat het grondstoffengebruik beperkt, inclusief kritische materialen. Doordat er minder apparaten nodig zijn wordt er minder energie verbruikt voor het maken van apparatuur, wat zorgt voor minder CO2-uitstoot.

bottom of page