top of page

Infiltratiekratten

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling openbare ruimte

Een infiltratiekrat creëert een holle ruimte onder de grond waardoor regenwater kan worden opgevangen.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Reduceert risico wateroverlast in de buurt.

Economisch

Waterberging verlaagt de druk op riolering en de kosten van schade door wateroverlast en voorkomt de kosten voor vergroten van de capaciteit van riolering.

Ecologisch

Geleidelijke waterafvoer waardoor meer water kan infiltreren en worden opgenomen door groen.

bottom of page