top of page

Insectenhotellen

Koppelopgave

Biodiverstiteit bevorderen

Een insectenhotel is een constructie van natuurlijke materialen die onderdak biedt aan insecten.

Niveau interventie

Interventie voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van de buurt.

Meerwaarden

Sociaal

Een insectenhotel biedt de gelegenheid te leren over biodiversiteit en bevordert de connectie met de natuur.

Economisch

Veel bedrijven zijn afhankelijk van ecosysteemdiensten, zoals de bestuiving van bijen voor gewassen of de moestuin van het lokale restaurant.

Ecologisch

Een insectenhotel biedt een schuil - en verblijfplaats voor insecten waardoor het lokale ecosyteem van een buurt wordt versterkt.

bottom of page