top of page

Insectenvriendelijk bermbeheer

Koppelopgave

Biodiverstiteit bevorderen

Bermen vormen een belangrijk leefgebied voor diverse planten, dier -en insectensoorten. Door het toepassen van ecologisch/insectenvriendelijk bermbeheer worden specifieke maatregelen genomen die bijdragen aan het bieden van leefruimte voor verschillende plant -en insectensoorten.

Niveau interventie

Interventie op kavelniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Insectenvriendelijk bermbeheer trekt vlinders en vogels aan, wat gewaardeerd wordt door bewoners.

Economisch

Insectvriendelijk bermbeheer kan leiden tot lagere onderhoudskosten, bijvoorbeel door minder frequent maaien.

Ecologisch

Insectvriendelijke bermen biedt ruimte aan kruiden, grassen en dieren en verbinden hun leefgebieden.

bottom of page