top of page

Juridisch loket

Koppelopgave

Maatschappelijke voorzieningen

Bij een juridisch loket kunnen bewoners kostenloos terecht met vragen over allerhande juridische zaken. Dit zorgt voor meer regie en eigenaarschap bij kwetsbare bewoners en vroegtijdige signalering van maatschappelijke problemen.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Zelfredzaamheid, participatie en leefplezier worden vergroot door mensen de mogelijkheid te geven in een vroeg stadium ondersteuning te krijgen voor problemen.

Economisch

Dit verlaagt kosten voor uitkeringen, omscholing, zorg en uitval.

Ecologisch

-

bottom of page