top of page

Koele materialen / kleuren

Koppelopgave

Verkoelen gebouwen

De eigenschappen van oppervlaktematerialen met betrekking tot het reflecterende vermogen van zonlicht en het warmte-absorberend vermogen hebben invloed op de oppervlaktetemperatuur. Over het algemeen warmen lichte materialen minder op dan donkere materialen.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Hitte wordt opgeslagen in de straat en gebouwen en dit kan voor schade aan menselijke gezondheid zorgen. Koele materialen en kleuren voorkomen dit en maken de buurt leefbaarder.

Economisch

Lager energieverbruik voor koeling van gebouwen.

Ecologisch

Warmte wordt minder vastgehouden in de stad wat beter is voor flora & fauna. Er wordt minder energie verbuikt voor koeling wat resulteert in een lagere uitstoot van broeikasgassen.

bottom of page