top of page

Laadinfrastructuur aanleggen voor o.a. deelvervoer

Koppelopgave

Deelvervoer

Voorziening van elektrisch opladen tbv elektrisch vervoer.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Een goede laadinfrastructuur verlaagt de drempel voor elektrische vervoer. De overschakeling op elektrische vervoer vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en daarmee geopolitieke ontwikkelingen.

Economisch

Door elektrische vervoer te stimuleren worden brandstofkosten gereduceerd.

Ecologisch

Door elektrisch vervoer te stimuleren wordt de uitstoot van CO2 en fijnstof vermeden.

bottom of page