top of page

Laptop/tablet voor scholieren

Koppelopgave

Toegankelijk onderwijs

Ongeveer 1,5% van alle leerlingen beschikt niet over basisapparatuur zoals een laptop om succesvol onderwijs te kunnen volgen. Het bieden van laptop/tablet aan scholen zodat leerlingen die zelf geen toegang hebben tot een laptop/tablet met gelijke middelen de school doorlopen.

Niveau interventie

Interventie voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van de buurt.

Meerwaarden

Sociaal

Voor jongeren is het belangrijk om als volwaardig lid van de maatschappij te functioneren en de kansenrijkheid voor hun toekomst te vergroten door hen de juiste materialen te bieden.

Economisch

Voor de ouders met een minimaal inkomen is het van groot belang dat zij hun kinderen kunnen bieden wat hedendaags op de scholen nodig is. Hierin kunnen zij ondersteund worden.

Ecologisch

Producten krijgen een zinvol tweede leven waardoor er minder verspilling van grondstoffen plaatsvindt.

bottom of page