top of page

Levendige plinten

Koppelopgave

Veiligheid & leefbaarheid

In stedelijke gebieden dragen levendige plinten (begane grond van gebouwen) d.m.v. winkels, restaurants of sportscholen bij aan een prettige leefomgeving. Afwisseling in zaken die overdag of 's avonds open zijn zorgt voor sociale veiligheid.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Levendigheid verbetert de leefbaarheid en het woongenot in de buurt. Het vergroot de veiligheid op straat en versterkt de sociale cohesie.

Economisch

Dit zorgt voor een verbetering van de werkgelegenheid en meer economische activiteit in de buurt.

Ecologisch

-

bottom of page