top of page

Logistieke ontkoppelpunten (LOP)

Koppelopgave

Autoluwe buurt bevorderen

Systeem waarbij bedrijven van elkaars terrein gebruik maken om de trailer en vrachtwagen te ontkoppelen om vervolgens met een kleinere eenheid, de ‘last mile’ af te leggen.

Niveau interventie

Interventie op kavelniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Minder groot motorische verkeer door de buurt vergroot de veiligheid, vermindert de geluidsoverlast en bevordert een prettige leefomgeving.

Economisch

Doordat met kleinere vervoersmiddelen de last-mile wordt afgelegd vindt optimalisatie plaats en worden brandstofkosten gereduceerd.

Ecologisch

Kleinere eenheden zijn overwegend minder belastend voor het milieu doordat ze minder CO2 en fijnstof uitstoten.

bottom of page