top of page

Lokale stageplekken

Koppelopgave

Lokale werkgelegenheid

Ondernemers, bedrijven en organisaties uit de buurt bieden stageplekken aan voor bewoners in de buurt.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Opleiding en werkervaring vormen een belangrijke voorwaarde voor succesvolle arbeidsparticipatie. Kansenrijkheid kan in de buurt worden vergroot middels lokale stageplekken.

Economisch

Hogere verdiencapaciteit (hogere lonen), maar ook tot een hogere kans op werk. Dit verlaagt kosten voor uitkeringen, omscholing, zorg en uitval.

Ecologisch

Door meer voorzieningen lokaal te verzorgen zullen mensen minder vervoersbewegingen maken wat zorgt voor lagere uitstoot.

bottom of page