top of page

Lokale zuivering van grijs water

Koppelopgave

Energiereductie bestaande bouw

Grijs water is afkomstig uit douche en wasbak en is minder vervuild dan zwart water, wat afkomstig is uit de wc. Er is minder energie nodig om grijs water te zuiveren. Door dit lokaal te doen, komt het water opnieuw beschikbaar voor gebruik.

Niveau interventie

Interventie voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van de buurt.

Meerwaarden

Sociaal

Een lokaal grijs water zuiveringssysteem verhoogt het bewustzijn van waterconsumptie en de mogelijkheden van hergebruik.

Economisch

Met het herbenutten van grijs water kunnen kosten bespaard worden voor schoon (drink)water.

Ecologisch

Met grijs water wordt minder energie verbruikt voor waterzuivering en er wordt minder drinkwater verbruik.

bottom of page