top of page

Ondergrondse bergingskelders

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling openbare ruimte

Een ondergrondse bergingskelder is een waterbuffer om regenwater op te vangen, op te slaan en vertraagd af te voeren naar riool of oppervlaktewater. Ondergrondse bergingskelders worden vaak grootschalig toegepast, bijvoorbeeld bij industrie of een (sport)park.

Niveau interventie

Interventie op kavelniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Reduceert risico wateroverlast in de buurt.

Economisch

Waterberging verlaagt de druk op riolering en de kosten van schade door wateroverlast en voorkomt de kosten voor vergroten van de capaciteit van riolering.

Ecologisch

Geleidelijke waterafvoer waardoor meer water kan infiltreren en worden opgenomen door groen.

bottom of page