top of page

Open goten

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling gebouwen

Open goten zijn vaak breder en dieper waardoor ze meer water afvoeren en minder afhankelijk zijn van natuurlijk of aangelegd verval.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Open goten vergroten de capaciteit van de straat om hemelwater af te voeren naar oppervlaktewater of het riool. Dit zorgt voor minder overlast voor voetgangers en verkeer op straat.

Economisch

Open goten zorgen voor lagere kosten van herstelwerkzaamheden als gevolg van wateroverlast.

Ecologisch

Door snelle afvoer van hemelwater wordt overlast en schade aan openbaar groen / natuur verminderd.

bottom of page