top of page

Openbare sport- & speelfaciliteiten

Koppelopgave

Gezondheid

Openbare sport- en speelfaciliteiten dragen bij aan de ontwikkeling en het onderhouden van een actieve leefstijl. Het gaat hierbij om faciliteiten in de buurt zoals speeltoestellen voor kinderen en sporttoestellen voor verschillende leeftijdsgroepen.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Speel- en sportplekken kunnen zorgen voor een betere gezondheid van buurtbewoners door toename van beweging. Daardoor gaat de kwaliteit van leven van de bewoners omhoog.

Economisch

Gezondere bewoners zorgen voor lagere ziektekosten en uitval. Een risico is dat er meer overlast en onveiligheid ontstaat als het een hangplek wordt. Overlast en onveiligheid kunnen ook afnemen als de plek door jongeren zelf wordt gebruikt.

Ecologisch

Door groen te integreren in het ontwep van speel- en sportplekken wordt biodiversiteit gestimuleerd, de openbare ruimte gekoeld en het biedt de mogelijkheid dat water infiltreert.

bottom of page