top of page

Optimaliseren looproutes en stoepen verbreden/verlagen & zitplaatsen

Koppelopgave

Infrastructuur

Een goede loopstructuur in een buurt stimuleert mensen om te lopen. Stoepen dienen daarbij te worden verbreed of verlaagd om ze meer begaanbaar te maken voor iedereen, inclusief mensen in een rolstoel of scootmobiel en met kinderwagens. Genoeg zitgelegenheden om te rusten.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

De buurt wordt inclusiever en toegankelijk voor mensen met verschillende fysieke beperkingen.

Economisch

Bereikbaarheid en doorstroming worden verbeterd en kosten voor infrastructuur worden verlaagd.

Ecologisch

Lagere uitstoot CO2, stikstof en fijnstof door verminderd gemotoriseerd vervoer.

bottom of page