top of page

Parkeerventielen / flexibel ontwerp

Koppelopgave

Infrastructuur

In het ontwerp van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met maatschappelijke en technologische verandering. Parkeerplaatsen kunnen bijvoorbeeld getransformeerd worden naar openbare fietsenstallingen, winkels of sportvoorzieningen.

Niveau interventie

Interventie voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van de buurt.

Meerwaarden

Sociaal

De buurt kan zich beter aanpassen aan veranderende behoeften van haar bewoners. Hierdoor kunnen comfort en veiligheid worden vergroot, luchtkwaliteit verbeterd en overlast verminderd.

Economisch

Bereikbaarheid en doorstroming worden verbeterd en kosten voor infrastructuur worden verlaagd.

Ecologisch

Betere aanpasbaarheid aan klimaatverandering, meer ruimte voor groen en innovaties mbt water infiltratie.

bottom of page