top of page

Parken

Koppelopgave

Verkoelen openbare ruimte

Een park is een door de mens ontworpen en aangelegd groen gebied met een overwegend recreatieve functie.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Groen in de buurt verhoogt de leefbaarheid, het leefplezier en sociale cohesie tussen bewoners. Ook heeft het positieve effecten op de gezondheid.

Economisch

Een park zorgt voor betere waterinfiltratie in de bodem en draagt daarbij bij aan de berging van water tijdens heftige regenbuien, wat schade aan de openbare ruimte en gebouwen voorkomt. Tevens zorgt het voor koeling in de buurt.

Ecologisch

Meer groen in de buurt zorgt voor CO2 opslag, afvang van fijnstof, stimuleert biodiversiteit, zuivert de lucht en verbetert de waterkwaliteit.

bottom of page