top of page

Pas toegankelijkheid voorzieningen (zwembad, theater, bibliotheek, tuin)

Koppelopgave

Maatschappelijke voorzieningen

Een (inkomensafhankelijke) kortings/toegangspas maakt het voor bewoners met een laag inkomen mogelijk van de cultuur in de buurt te genieten.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Zelfredzaamheid, participatie en leefplezier worden vergroot door mensen de mogelijkheid te geven hun horizon te verbreden. Dit zorgt ook voor meer sociale cohesie.

Economisch

Toename economische activiteit en werkgelegenheid in de culturele en recreatie sector.

Ecologisch

De pas kan worden ingezet om voorzieningen die bijdragen aan meer ecologische waarde zoals een tuin toegankelijk te maken en te stimuleren.

bottom of page