top of page

Pop-up store (voor en door lokaal)

Koppelopgave

Lokale werkgelegenheid

Een plek voor tijdelijke winkels en initiatieven.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Leefplezier en sociale cohesie in de buurt worden vergroot door dit soort initiatieven. Ook kan dit zorgen voor meer werkgelegenheid.

Economisch

Een buurt wordt aantrekkelijker om in te wonen en werken wanneer het bruist. Een tijdelijke winkel of initiatief zet de buurt op de kaart. Tevens zorgt dit voor meer werkgelegenheid.

Ecologisch

Door meer voorzieningen lokaal te verzorgen zullen mensen minder vervoersbewegingen maken wat zorgt voor lagere uitstoot.

bottom of page