top of page

Prullenbakken plaatsen in openbare ruimte

Koppelopgave

Veiligheid & leefbaarheid

Met openbare prullenbakken wordt zwerfvuil tegengegaan. Het zorgt voor een schone en prettige leefomgeving.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Een schone buurt vergroot het leefcomfort en -plezier. Dit heeft tevens positieve gezondheidseffecten.

Economisch

Kosten voor inzameling van zwerfafval worden verlaagd, de kwaliteit van de openbare ruimte neemt toe wat resulteert in waardestijging van woningen, verloedering en vandalisme worden verminderd.

Ecologisch

Dit zorgt voor een vermindering van natuurvervuiling.

bottom of page