top of page

Regenpijp afkoppelen

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling gebouwen

Het afkoppelen van de regenpijp betekent dat regenwater niet meer het riool in stroomt. Het water stroomt naar de tuin of wordt ondergronds opgevangen.

Niveau interventie

Interventie op kavelniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Reduceert risico op wateroverlast in de buurt.

Economisch

Meer lokale waterinfiltratie zorgt dat de druk op het riool afneemt. Dit levert een kostenbesparing op doordat de afvoercapaciteit van het riool niet hoeft te worden vergroot.

Ecologisch

Meer hemelwater vindt zijn weg naar het oppervlakte- & grondwater. Dit zorgt dat er meer water beschikbaar is ten tijden van droogte.

bottom of page