top of page

Regenton

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling gebouwen

In een regenton kan regenwater op worden gevangen dat later beschikbaar is om openbaar groen en tuinen mee te bewateren.

Niveau interventie

Interventie op kavelniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Regentonnen versterken de verbinding tussen mensen en hun natuurlijke omgeving.

Economisch

Lokale wateropslag zorgt voor lagere kosten van watergebruik voor groen. Ook is er lagere buffercapaciteit / riolering nodig voor opvang zware buien.

Ecologisch

Hemelwater is een waardevolle bron waarmee het lokale groen in stand kan worden gehouden.

bottom of page