top of page

Regenwatergebruiksinstallatie

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling openbare ruimte

Een regenwatergebruikssysteem vangt regenwater op en maakt dit beschikbaar voor gebruik voor de wasmachine, de wc en de tuin. Zo wordt het verbruik van drinkwater verminderd.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Regenwatergebruikssystemen versterken de verbinding tussen mensen en hun natuurlijke omgeving.

Economisch

Lagere buffer- en rioleringcapaciteit nodig voor opvang zware buien.

Ecologisch

Het gebruik van regenwater voor toepassingen in en om een gebouw vermindert het verbruik van drinkwater.

bottom of page