top of page

Renovatie van winkelpanden in slechte staat

Koppelopgave

Flexibele bestemming bestaande bouw

Het opknappen van winkelpanden in een buurt trekt nieuwe bewoners aan en verbetert de leefomgeving van de buurt.

Niveau interventie

Interventie voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van de buurt.

Meerwaarden

Sociaal

Gerenoveerde panden verbeteren de leefbaarheid en trekt nieuwe bewoners en bezoekers naar een buurt.

Economisch

Het renoveren van winkelpanden verbetert de staat van de buurt en daarmee de WOZ-waarde van omliggende woningen. Het renoveren van de winkelpanden door lokale partijen kan de lokale werkgelegenheid vergroten.

Ecologisch

Renovatie is een belangrijke manier om grondstoffengebruik te reduceren door het vermijden van sloop en nieuwbouw.

bottom of page