top of page

Rotondes aanleggen

Koppelopgave

Infrastructuur

Rotondes bevorderen de doorstroming in steden en verminderen verkeersopstoppingen bij verkeerslichten.

Niveau interventie

Interventie voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van de buurt.

Meerwaarden

Sociaal

Comfort en veiligheid worden vergroot.

Economisch

Bereikbaarheid en doorstroming worden verbeterd.

Ecologisch

Lagere uitstoot CO2 en stikstof dan bij een voorrangskruispunt.

bottom of page