top of page

Sociale huurwoningen

Koppelopgave

Betaalbare (huur)woningen

Sociale huurwoningen zijn woningen met een maximale huurgrens en zorgt voor betaalbare woningen voor lagere inkomens. Dit bevordert de doorstroommogelijkheden.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Sociale huurwoningen verhogen de welzijn en kwaliteit van leven van de bewoners, en de diversiteit in de buurt.

Economisch

Meer kansrijke huishoudens en verbeterde financiële positie.

Ecologisch

-

bottom of page