top of page

Ventilatie woningen

Koppelopgave

Gezondheid

Elke dag produceren bewoners, huisdieren en planten vocht in een huis. Daarnaast vervuilen kookluchtjes, rook en allergieopwekkende stoffen de lucht. Door te ventileren wordt de vochtige en vervuilde lucht afgevoerd.

Niveau interventie

Interventie in de openbare ruimte (straat, plein, buurtgroen).

Meerwaarden

Sociaal

Dit verlaagd de kans op ziekten zoals chronische bronchitus. Verhoging van de hoeveelheid frisse lucht in een ruimte heeft een direct positief effect op de leerprestaties van kinderen. Onderzoek laat zien dat het slagingspercentage met 3% stijgt (Haverinen, 2011).

Economisch

Gezondere bewoners zorgen voor lagere ziektekosten en uitval.

Ecologisch

-

bottom of page