top of page

Vervoersmiddelen delen

Koppelopgave

Deelvervoer

Verbeterde ontsluiting openbaarvervoersmiddelen door deelfietsen tbv reductie gemotoriseerde vervoersbewegingen.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Vervoersmiddelen delen met buurtgenoten vergroot de toegankelijkheid tot producten met een hogere aanschafwaarde en bevordert de sociale interactie.

Economisch

Het delen van vervoersmiddelen bespaart aanschafkosten en zorgt voor een optimale balans tussen verbruik en kosten.

Ecologisch

Het delen van vervoersmiddelen voorkomt CO2 uitstoot doordat met minder producten dezelfde vervoersbewegingen gemaakt kunnen worden.

bottom of page