top of page

Vrijstaande levendige muur

Koppelopgave

Biodiverstiteit bevorderen

Met meer verticale groene oppervlakken komt er meer begroeid oppervlak, wat goed is voor biodiversiteit, het tegengaan van hittestress en geluidsoverlast.

Niveau interventie

Interventie voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van de buurt.

Meerwaarden

Sociaal

Een groene muur geeft een prettiger uitzicht voor omwonenende en vermindert het geluidsoverlast.

Economisch

Hittestress zorgt voor meer ziekenhuisopnames. Door buurten te verkoelen wordt hittestress tegengegaan en daarmee zorgkosten gereduceerd.

Ecologisch

Een groene muurt trekt insecten en dieren aan wat zorgt voor een verscheidenheid aan soorten en daarmee een veerkrachtiger ecosysteem.

bottom of page