top of page

Wadi's / urban wetlands / waterpleinen & -vijvers

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling openbare ruimte

De druk op riolering om water af te voeren kan hoog worden in zware buien. Een waterdak vangt overtollig water tijdelijk op en zorgt voor een tragere infiltratie.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

Met de opvang van water op het dak is er een lager risico op wateroverlast op straat.

Economisch

Er is lagere buffercapaciteit / riolering nodig voor opvang zware buien en een reductie van de kosten van waterschade.

Ecologisch

Hemelwater is een waardevolle bron waarmee het lokale groen in stand kan worden gehouden.

bottom of page