top of page

Waterdak

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling gebouwen

Het plaatsen van waterdoorlatende tegels bevordert de afwatering van regenwater.

Niveau interventie

Interventie op gebouwniveau.

Meerwaarden

Sociaal

Reduceert risico wateroverlast in de buurt.

Economisch

Waterberging verlaagt de druk op riolering en de kosten voor vergroten van de capaciteit van riolering.

Ecologisch

Geleidelijke waterafvoer waardoor meer water kan infiltreren en worden opgenomen door groen.

bottom of page