top of page

Waterdoorlatende tegels

Koppelopgave

Hemelwaterafkoppeling openbare ruimte

Windturbines wekken stroom op, op basis van windenergie waarbij geen uitstoot plaatsvindt.

Niveau interventie

Interventie voor het hele gebied.

Meerwaarden

Sociaal

De overschakeling op duurzame energie mbv windturbines in de buurt verkleint de afhankelijkheid van geopolitieke ontwikkelingen. De aanleg kan door lokale partijen worden uitgevoerd wat de lokale werkgelegenheid bevordert.

Economisch

Windenergie zorgt voor minder afhankelijkheid van fluctuerende gasprijzen en lagere energiekosten.

Ecologisch

Met windenergie wordt elektriciteit opgewekt zonder (directe) emissies van CO2.

bottom of page