top of page

Zonnenpanelen op daken

Koppelopgave

Energieopwek bestaande bouw

Met zonnepanelen op daken wordt elektriciteit op een duurzame manier opgewekt. Veel daken zijn geschikt voor zonnepanelen wat maakt dat de aanleg in buurten past binnen de bestaande bebouwing.

Niveau interventie

Interventie voor de netwerken (wegen, waterlopen, infrastructuur) van de buurt.

Meerwaarden

Sociaal

Overschakelen op duurzame energieopwek dmv zonnepanelen verkleint de afhankelijkheid van geopolitieke ontwikkelingen. De aanleg kan door lokale partijen worden uitgevoerd wat de lokale werkgelegenheid bevordert.

Economisch

Zonnepanelen zorgen voor minder afhankelijkheid van fluctuerende gasprijzen, lagere energiekosten en een toekomstbestenidge woning waardoor de woningwaarde stijgt.

Ecologisch

Zonnepanelen zorgen voor lagere CO2 uitstoot door elektrificatie.

bottom of page